Stad in Cijfers - Databank

Evolutie aandeel leerlingen per indicator, Stad Antwerpen