Stad in Cijfers - Databank

Verband tussen bebouwingsgraad en bevolkingsdichtheid, Wijken