Stad in Cijfers - Databank

Werkzaamheidsgraad 18 tem 64 jaar - nationaliteit onbekend

Werkzaamheidsgraad - nationaliteit onbekend (de werkzaamheidsgraad is de verhouding tussen het aantal werkende inwoners tussen 18-64 jaar en de inwoners tussen 18-64 jaar)