Stad in Cijfers - Databank

Werkzaamheidsgraad 18 tem 64 jaar - herkomst onbekend

Werkzaamheidsgraad - herkomst onbekend (de werkzaamheidsgraad is de verhouding tussen het aantal werkende inwoners tussen 18-64 jaar en de inwoners tussen 18-64 jaar)