Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden - niet EU

Aantal loontrekkenden met een nationaliteit buiten de EU. Het gaat hier om de loontrekkenden naar hun plaats van woonst.