Stad in Cijfers - Databank

aantal loontrekkenden in landbouw, bosbouw en visserij

Aantal loontrekkenden in landbouw, bosbouw en visserij