Stad in Cijfers - Databank

aantal loontrekkenden in winning van delfstoffen

Aantal loontrekkenden in winning van delfstoffen