Stad in Cijfers - Databank

aantal loontrekkenden in overige industrie en reparatie

Aantal loontrekkenden in overige industrie en reparatie