Stad in Cijfers - Databank

aantal loontrekkenden in verschaffen van accommodatie en maaltijden

Aantal loontrekkenden in verschaffen van accommodatie en maaltijden