Stad in Cijfers - Databank

aantal loontrekkenden in exploitatie van en handel in onroerend goed

Aantal loontrekkenden in exploitatie van en handel in onroerend goed