Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in landbouw, bosbouw en visserij

Verhouding loontrekkenden in landbouw, bosbouw en visserij t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden