Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in winning van delfstoffen

Verhouding loontrekkenden in winning van delfstoffen t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden