Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten

Verhouding loontrekkenden in vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden