Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

Verhouding loontrekkenden in vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden