Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in vervaardiging van chemische producten

Verhouding loontrekkenden in vervaardiging van chemische producten t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden