Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten in metaal

Verhouding loontrekkenden in vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten in metaal t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden