Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in vervaardiging van informatica- en elektronische en optische producten

Verhouding loontrekkenden in vervaardiging van informatica- en elektronische en optische producten t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden