Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in overige industrie en reparatie

Verhouding loontrekkenden in overige industrie en reparatie t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden