Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in prod. en distr. van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

Verhouding loontrekkenden in prod. en distr. van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden