Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in bouwnijverheid

Verhouding loontrekkenden in bouwnijverheid t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden