Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in groot- en detailhandel

Verhouding loontrekkenden in groot- en detailhandel t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden