Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in vervoer en opslag

Verhouding loontrekkenden in vervoer en opslag t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden