Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in verschaffen van accommodatie en maaltijden

Verhouding loontrekkenden in verschaffen van accommodatie en maaltijden t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden