Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in exploitatie van en handel in onroerend goed

Verhouding loontrekkenden in exploitatie van en handel in onroerend goed t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden