Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in rechts-, boekhoud- en bedrijfskundige en technische dienstverlening

Verhouding loontrekkenden in rechts-, boekhoud- en bedrijfskundige en technische dienstverlening t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden