Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

Verhouding loontrekkenden in openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden