Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in onderwijs

Verhouding loontrekkenden in onderwijs t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden