Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in overige diensten

Verhouding loontrekkenden in overige diensten t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden