Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

Verhouding loontrekkenden in huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden