Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in extraterritoriale organisaties en lichamen

Verhouding loontrekkenden in extraterritoriale organisaties en lichamen t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden