Stad in Cijfers - Databank

percentage loontrekkenden in sector onbekend

Verhouding loontrekkenden in sector onbekend t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden