Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden in creatieve sectoren

Aantal loontrekkenden met woonplaats in Antwerpen die in creatieve sector werken. Creatieve sector zijn volgende Nace5_2008-codes: 71111,71112,71113, 59111,59112,59113, 59120,59130,59140, 59114,60100,60200, 90023,74201,74202, 74209,90011,90012, 90031,90032,90021, 90022,90041,90042, 90029,91011,91012, 91020,91030,74901, 73110,73120,70210, 74102,74103,74104, 74105,74109,32121, 32122,32123,32124, 32129,18110,18120, 18130,18140,63910, 58110,58130,58140, 58190,74101,14110, 14120,14130,14140, 14191,14199,14200, 14310,14390,15120, 15200,59201,59202, 59203,59209,58210, 58290,62010,62020, 62090,63110,63120