Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden - Sectie l - exploitatie van en handel in onroerend goed

Aantal loontrekkenden die tewerkgesteld zijn in de sector van exploitatie van en handel in onroerend goed. Het gaat hier om de loontrekkenden naar hun plaats van woonst.