Stad in Cijfers - Databank

Loontrekkenden - percentage sectie d - elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

Verhouding loontrekkenden die tewerkgesteld zijn in de sector van de productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden. Het gaat hier om de loontrekkenden naar hun plaats van woonst.