Stad in Cijfers - Databank

Loontrekkenden - percentage sectie e - water; afval- en afval-waterbeheer en sanering

Verhouding loontrekkenden die tewerkgesteld zijn in de sector van distributie van water; afval- en afval-waterbeheer en sanering t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden. Het gaat hier om de loontrekkenden naar hun plaats van woonst.