Stad in Cijfers - Databank

Loontrekkenden - percentage sectie h - vervoer en opslag

Verhouding loontrekkenden die tewerkgesteld zijn in de sector van vervoer en opslag t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden. Het gaat hier om de loontrekkenden naar hun plaats van woonst.