Stad in Cijfers - Databank

Loontrekkenden - percentage sectie l - exploitatie van en handel in onroerend goed

Verhouding loontrekkenden die tewerkgesteld zijn in de sector van exploitatie van en handel in onroerend goed t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden. Het gaat hier om de loontrekkenden naar hun plaats van woonst.