Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden - regime deeltijds zelfstandige

Aantal loontrekkenden die deeltijds als zelfstandige werken. Het gaat hier om de loontrekkenden naar hun plaats van woonst. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...