Stad in Cijfers - Databank

Loontrekkenden - percentage speciaal regime

Verhouding loontrekkenden met een speciaal arbeidsregime t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden. Het gaat hier om de loontrekkenden naar hun plaats van woonst. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...