Stad in Cijfers - Databank

Loontrekkenden - percentage regime niet van toepassing

Verhouding loontrekkenden die deeltijds als zelfstandige werken t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden. Het gaat hier om de loontrekkenden naar hun plaats van woonst.