Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon <100 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon <100 euro