Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon 100-150 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon 100-150 euro