Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon >150 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon >150 euro