Stad in Cijfers - Databank

Percentage loontrekkenden met dagloon 100-150 euro

Percentage loontrekkenden met een dagloon 100-150 euro