Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon 100-110 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon 100-110 euro