Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon 110-120 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon 110-120 euro