Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon 120-130 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon 120-130 euro