Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon 130-140 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon 130-140 euro