Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon 140-150 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon 140-150 euro