Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon <60 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon <60 euro